Không gian phòng họp rộng lớn với sức chứa 150 khách, rất phù hợp cho các cuộc hội thảo, hội nghị của Quý công ty