với không gian toàn bộ tầng 5 sử dụng làm nhà hàng với sức chứa 150 khách phục vụ ăn sáng, ăn cơm cho khách đoàn và nhận tiệc